Struktura organizacyjna 2024 - Struktura organizacyjna - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Komunikacji Społecznej

 • Naczelnik
  podinsp. Kinga Fechner-Wojciechowska
 • Zastępca Naczelnika
  podkom. Paweł Mikołajczak
 • Sekretariat
  tel. 47 77 127 50
  fax. 47 77 140 12

Wydział Kadr i Szkolenia

 • Naczelnik
  mł. insp. Jacek Polcyn
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Mirosława Fleischer
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Agnieszka Wesołowska
 • Sekretariat
  tel. 47 77 128 00

Wydział Kontroli

 • Naczelnik
  mł. insp. Piotr Mania
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Tomasz Motyl
 • Sekretariat
  tel. 47 77 136 50

Wydział Finansów

 • Główny Księgowy
  Arleta Owczarek
 • Naczelnik
  Jakub Paszkiewicz
 • Zastępca Naczelnika
  Ilona Budzyńska
   
 • Sekretariat
  tel. 47 77 127 00

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • Naczelnik
  mł. insp. Wojciech Sobczak
 • Zastępca Naczelnika 
  podinsp. Krzysztof Antkowiak
 • Sekretariat
  tel. 47 77 153 40

Wydział Psychologów

 • Naczelnik
 • podinsp. Anna Szafrańska -  Gibadło
   
 • Sekretariat
  tel. 47 77 127 78

Wydział Prawny

       >  Naczelnik 
           nadkom. Anna Chmiel

           Sekretariat

 • tel. 47 77 128 50

Zespół
ds. Audytu Wewnętrznego

 • Audytor Wewnętrzny (kierownik ZAW)
  Anna Kowalska-Roszak
 • tel. 47 77 150 27

Zespół
ds. Ochrony Praw Człowieka

podinsp. Dariusz Giersz

nadkom. Kamil Sikorski

 • tel. 47 77 128 59

Zespół Ochrony Pracy


podinsp. Piotr Owczarczak

tel. 47 77 124 66

tel. 47 77 136 52

   Wydział Kryminalny

 • Naczelnik
  mł. insp. Rafał Błaszyk
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Krzysztof Bugno
 • Sekretariat
  tel. 47 77 137 50

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

 • p.o Naczelnika
  podinsp. Arkadiusz Milewski
 • p.o. Zastępca Naczelnika
  nadkom. Łukasz Witwicki
 • Sekretariat
  tel. 47 77 130 50

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Naczelnik
  podinsp. Marcin Stawny
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Anna Żabińska
 • Sekretariat
  tel. 47 77 142 00

Wydział do walki z Korupcją

 • Naczelnik
  podinsp. Radosław Żurczak
 • Sekretariat
  tel. 47 77 147 00

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • Naczelnik
  mł. insp. Krystian Krużowski 
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Paweł Gawrecki
 • Sekretariat
  tel. 47 77 145 50
 

Wydział Techniki Operacyjnej

 • Naczelnika
 • nadkom. Przemysław Kucharski
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Jarosław Prentki
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Justyna Napierała    
 • Sekretariat
  tel. 47 77 134 50

Laboratorium Kryminalistyczne

 • Naczelnik
  mł. insp. Waldemar Tomaszczak
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Dorota Musiał
 • p.o. Zastępca Naczelnika
  podinsp. Monika Anioł - Smorawińska
 • Sekretariat
  tel. 47 77 138 50

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

 • Naczelnik 
 • nadkom. Michał Kowalski
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Maciej Karaszewski
 • Sekretariat
  47 77 139 30

Wydział ds. Odzyskiwania Mienia

 • Naczelnik
  mł. insp. Radosław Balcer
 • tel. 47 77 150 30
 • faks 47 77 150 35

Wydział  Poszukiwań i Identyfikacji Osób

 • Naczelnik
  mł. insp. Ernest Szałachowski
 • Zastępca Naczelnika 
 • tel. 47 77 150 10
 • faks 47 77 150 15

Wydział ds Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 • Naczelnik
  kom. Mikołaj Banaszyk
 • tel. 47 77 145 80
 • faks 47 77 145 85

Sztab Policji

 • Naczelnik
 • mł. insp. Marcin Olejnik
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Marek Cieloszyk
 • Sekretariat
  tel. 47 77 131 00

Wydział Prewencji

 • Naczelnik
  mł. insp. Maciej Purol
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Paweł Kolendowicz
 • Sekretariat
  tel. 47 77 120 50

Wydział Ruchu Drogowego

 • Naczelnik
  mł. insp. Karol Sekula
 • Zastępca Naczelnika
  mł. insp. Paweł Kubiś
 • Sekretariat
  tel. 47 77 144 00

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • Naczelnik                 
 • mł. insp. Mariusz Ziemniarski
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Krzysztof Witkowski
 • Sekretariat
  tel. 47 77 152 00 

Wydział Konwojowy

 • Naczelnik
  mł. insp. Jacek Szemraj
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Dariusz Łojko
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Monika Micek-Grześkowiak
 • Sekretariat
  tel. 47 77 135 50

Komisariat Wodny Policji
w Poznaniu

 • Komendant
  podinsp. Aleksander Sawczak
 • Zastępca Komendanta
  nadkom. Paweł Kruger
 • Komisariat Wodny Policji w Poznaniu
  ul. Wioślarska 70
  61-136 Poznań
 • Sekretariat                     
 • tel. 47 77 132 20/21
 • fax. 47 77 132 25

Oddział Prewencji Policji
w Poznaniu

 • Dowódca
  insp. Jarosław Echaust
 • Zastępca Dowódcy 
 • nadkom. Jarosław Przybylski
 • Zastępca Dowódcy
  mł. insp. Marcin Fornalik
   
 • Sekretariat
  tel. 47 77 129 00

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
w Poznaniu

 • Dowódca
  mł. insp. Adam Hawran
 • Zastępca Dowódcy
  kom. Krzysztof Duszyński
 • Sekretariat
  tel. 47 77 129 30

 Wydział Łączności i Informatyki

 • Naczelnik
  mł. insp. Maciej Słupiński
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Artur Michałowicz
 • Zastępca Naczelnika
 • podinsp. Tomasz Walczak
 • Sekretariat
  tel. 47 77 141 00

Wydział Zaopatrzenia

 • Naczelnik
  Katarzyna Jasińska
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Agnieszka Pawłowska
 • Sekretariat
  tel. 47 77 126 50

Wydział Inwestycji i Remontów

 • Naczelnik
  Agnieszka Bieńkowska - Nowacka
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom, Małgorzata Gołębiowska
 • Zastępca Naczelnika
 • nadkom. Katarzyna Stawarczyk
 • Sekretariat
  tel. 47 77 124 50

Wydział Transportu

 • Naczelnik
  podinsp. Dariusz Kowalski
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Katarzyna Łodygowska
 • Sekretariat
  tel. 47 77 149 50

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 • Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
  Piort Zasieczny
 • Sekretariat
 • tel. 47 77 127 43

Zespół ds. Funduszy Pomocowych

 • Koordynator
  Łukasz Dobrucki
 • Dariusz Kalinowski
 • tel. 47 77 128 77
 • tel. 47 77 127 97

Zespół ds. Inwentaryzacji                 

 • Koordynator
  Anna Niewiadomska    

tel. 47 77 126 84

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.07.2014
Data modyfikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Polcyn
Osoba udostępniająca informację:
Marta Dachowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Dachowska
do góry