Stanowienie aktów publicznoprawnych - Stanowienie aktów prawnych - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej ( Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.).
 
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
 
W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2008
Data modyfikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Furgała
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry