Ochrona danych osobowych - Skargi i wnioski - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki  Policji w Poznaniu

 

Kontakt:

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

tel. 47 77 138 18

faks numer  47 77 140 11

 w dni robocze: w godzinach 8.00 – 14.00  (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.30) 

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Adres mailowy: iod.kwp@po.policja.gov.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KWP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry