Wymagane dokumenty - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Wymagane dokumenty

Aplikując do służby w Policji należy złożyć komplet dokumetów w postaci:

  1. Podanie o przyjęcie do służby (wzór plik do pobrania pdf),
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy część "A" i "B" (plik do pobrania pdf),
  3. Dokument potwierdzający wykształcenie lub/i kwalifikacje zawodowe (kopia, oryginał do wglądu),
  4. Dokumenty potwierdzające uprzednie zatrudnienie (kopia, oryginał do wglądu),
  5. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie o stawieniu się na kwalifikację wojskową wraz z orzeczniem, jeżleli kandydat jest objęty ewidencją wojskową (kopia, oryginał do wglądu).
  6. Dokumenty potwierdzające dodatkowo punktowane posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kopia, oryginał do wglądu).

Składająć dokumenty, należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (dotyczy osób poddanych rejestracji i kwalifikacji wojskowej). 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.06.2020
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kostulak

Nawigacja

do góry