Problematyka dotycząca tatuaży - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Problematyka dotycząca tatuaży

Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. (w brzmieniu Zarządzenia zmieniającego Nr 1 z dnia 4 stycznia 2023 r.)
w sprawie regulaminu musztry w Policji, problematyka tatuaży kształtuje się następująco:

 

1) w rozdziale 1 przepisu zmienianego:


a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności:

1) ozdób, z wyjątkiem zegarka, obrączki, pierścionka i małych kolczyków w uszach lub klipsów;
2) okularów w jaskrawych oprawkach;
3) ekstrawaganckich fryzur, jeżeli włosy są dłuższe niż do ramion powinny być one na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane; w przypadku policjantów-mężczyzn dopuszcza się noszenie krótkiego i schludnego zarostu;
4) intensywnego makijażu;
5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach;
6) widocznego piercingu.”,


b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:


„7. W przypadku:


1) gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;


2) posiadania przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawem przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.”,

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2018
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kostulak

Nawigacja

do góry