Oświadczenia majątkowe - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest opublikowane na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2019
Data modyfikacji : 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry