Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących podmioty publiczne Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

W celu przekazania dokumentu należy wypełnić formularz „pismo ogólne do podmiotu publicznego” ustawiając jako adresata 0296bbftro. Do pisma można załączyć podpisany dokument elektroniczny.

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznanu: /0296bbftro/SkrytkaESP

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2008
Data modyfikacji : 13.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Król
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry