Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - Dług publiczny - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dług publiczny

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r.

Wg danych na dzień 31.12.2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data publikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry