Plan finansowy dochodów budżetowych 2011 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2011 r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
26 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
200 000
Wpływy z różnych opłat
0690
130 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
500 000
Wpływy z usług
0830
350 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
112 000
Pozostałe odsetki
0920
12 000
Wpływy z różnych dochodów
0970
701 000
 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Wpływy z różnych opłat
0690
579 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
93 000
Wpływy z usług
0830
0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
1 000
Pozostałe odsetki
0920
8 000
Wpływy z różnych dochodów
0970
330 000

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2011
Data modyfikacji : 19.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Paszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry