Plan finansowy dochodów budżetowych 2016 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2016 r.

Plan finansowy dochodów budżetowych 2016 roku
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji    
wyszczególnienie paragraf plan finansowy na 2016 rok
(ustawa budżetowa)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580  
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 100 000,00
Wpływy z różnych opłat 0690 150 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 140 000,00
Wpływy z usług 0830 200 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 35 000,00
Pozostałe odsetki 0920 15 000,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 260 000,00
Razem:   900 000,00
     
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji    
wyszczególnienie paragraf plan finansowy na 2016 rok
(ustawa budżetowa)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580  
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590  
Wpływy z różnych opłat 0690 580 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 280 000,00
Wpływy z usług 0830 0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 5 000,00
Pozostałe odsetki 0920 8 000,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 200 000,00
Razem:   1 073 000,00

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julia Trojanek
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry