Budżet w 2018 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
 W POZNANIU NA 2018 ROK
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wyszczególnienie Plan na 2018
(ustawa budżetowa)
Plan na 2018
(na dzień 31.12.2018r.)
Świadczenia 4 625 000,00 4 400 389,00
Płace 111 223 000,00 111 382 919,00
Pochodne od płac 14 558 000,00 18 194 398,00
Wydatki rzeczowe 16 498 000,00 25 239 264,00
Inwestycje 1 299 000,00 34 977 897,00
Razem: 148 203 000,00 194 194 867,00
     
     
Komendy Miejskie/Powiatowe Policji w Poznaniu
Wyszczególnienie Plan na 2018
(ustawa budżetowa)
Plan na 2018
(na dzień 31.12.2018r.)
Świadczenia 22 251 000,00 19 672 894,00
Płace 385 863 000,00 390 684 542,00
Pochodne od płac 45 484 000,00 63 800 925,00
Wydatki rzeczowe 51 650 000,00 75 193 229,00
Inwestycje 2 545 000,00 33 022 298,00
Razem: 507 793 000,00 582 373 888,00

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julia Trojanek
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry