Budżet w 2016 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2016 roku


 

Plan finansowy wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na 2016 rok
     
Wyszczególnienie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Plan na 2016
(Ustawa budżetowa)
Plan na 2016
(na dzień 31.12.2016 r.)
Świadczenia 4 166 000 4 778 671
Płace 104 186 000 112 394 125
Pochodne od płac 4 513 000 4 277 895
Wydatki rzeczowe 19 118 000 25 633 969
Inwestycje 0 21 010 428
Razem 131 983 000 168 095 088
     
     
Wyszczególnienie Komendy Miejskie/Powiatowe Policji
Plan na 2016
(Ustawa budżetowa)
Plan na 2016
(na dzień 31.12.2016 r.)
Świadczenia 20 889 000 21 768 475
Płace 372 567 000 388 197 179
Pochodne od płac 6 819 000 8 159 112
Wydatki rzeczowe 55 450 000 80 346 711,49
Inwestycje 24 640 000 9 080 787
Razem 480 365 000 507 552 264,49

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2016
Data modyfikacji : 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julia Trojanek
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry