Budżet w 2014 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2014 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na 2014 rok
     
Wyszczególnienie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Plan na 2014
(Ustawa budżetowa)
Plan na 2014
(na dzień 31.12.2014 r.)
Świadczenia 4 291 000 4 084 181
Płace 102 244 000 103 391 345
Pochodne od płac 3 659 000 4 485 565
Wydatki rzeczowe 17 575 000 23 820 655
Inwestycje 3 757 000 10 967  514
Razem 131 526 000 146 749 260
     
     
Wyszczególnienie Komendy Miejskie/Powiatowe Policji
Plan na 2014
(Ustawa budżetowa)
Plan na 2014
(na dzień 31.12.2014 r.)
Świadczenia 19 473 000 19 473 378
Płace 374 657 000 374 170 004
Pochodne od płac 5 954 000 8 442 876
Wydatki rzeczowe 56 983 000 70 214 989
Inwestycje 5 085 000 19 100 776
Razem 462 152 000 491 402 023

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2014
Data modyfikacji : 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gbur
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry